3 ปี เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำสะอาด พลิก แม่น้ำท่าว้า เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หิ่งห้อย ชาติไทยฯเล็งพัฒนา เป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ อัมพวา2

3 ปี เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำสะอาด พลิก แม่น้ำท่าว้า เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หิ่งห้อย ชาติไทยฯเล็งพัฒนา เป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ อัมพวา2

แม่น้ำท่าว้า จากที่เคยเสื่อมโทรมจากการทำปศุสัตว์ที่ปล่อยสิ่งปฎิกูลลงแม่น้ำ เกิดการพัฒนาและบำบัดจนสะอาดจนมีหิ่งห้อยให้ชม เล็งให้เป็นอัมพวา2

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
26
ยุทธพล อังกินันท์ เผย ผู้แทนองค์กรนานาชาติ ร่วมประชุมแผนพัฒนา การอนุรักษ์ แก่งกระจาน พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก

ยุทธพล อังกินันท์ เผย ผู้แทนองค์กรนานาชาติ ร่วมประชุมแผนพัฒนา การอนุรักษ์ แก่งกระจาน พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก

เป็นการประชุมเพื่อร่วมรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของ IUCN เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
73
Elon Musk เผยโลกยังคงต้องการพลังงานจากน้ำมันและก๊าซเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด

Elon Musk เผยโลกยังคงต้องการพลังงานจากน้ำมันและก๊าซเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด

เป้าหมายสำคัญที่สุดของ Tesla คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีพลังงานสะอาด แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ ระบบพลังงานสะอาดจะต้องมีความก้าวหน้า

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
108
ภัยแล้ง และ คลื่นความร้อน ผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภัยแล้ง และ คลื่นความร้อน ผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัญหาภัยแล้ง คลื่นความร้อน การขาดแคลนพลังงานที่เกิดขึ้นอาจจะผลักดันให้หลายประเทศหันไปหาพลังงานเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
95
3 ปี เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำสะอาด พลิก แม่น้ำท่าว้า เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หิ่งห้อย ชาติไทยฯเล็งพัฒนา เป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ อัมพวา2

3 ปี เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำสะอาด พลิก แม่น้ำท่าว้า เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หิ่งห้อย ชาติไทยฯเล็งพัฒนา เป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ อัมพวา2

แม่น้ำท่าว้า จากที่เคยเสื่อมโทรมจากการทำปศุสัตว์ที่ปล่อยสิ่งปฎิกูลลงแม่น้ำ เกิดการพัฒนาและบำบัดจนสะอาดจนมีหิ่งห้อยให้ชม เล็งให้เป็นอัมพวา2

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
26
ยุทธพล อังกินันท์ เผย ผู้แทนองค์กรนานาชาติ ร่วมประชุมแผนพัฒนา การอนุรักษ์ แก่งกระจาน พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
73

ยุทธพล อังกินันท์ เผย ผู้แทนองค์กรนานาชาติ ร่วมประชุมแผนพัฒนา การอนุรักษ์ แก่งกระจาน พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก

Elon Musk เผยโลกยังคงต้องการพลังงานจากน้ำมันและก๊าซเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด
Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
108

Elon Musk เผยโลกยังคงต้องการพลังงานจากน้ำมันและก๊าซเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด

ภัยแล้ง และ คลื่นความร้อน ผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
95

ภัยแล้ง และ คลื่นความร้อน ผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Top News Focus
SCB EIC เผยเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ด้านเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเรื่องรายได้
ก.ย. 3, 2022

SCB EIC เผยเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ด้านเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเรื่องรายได้

เศรษฐกิจของไทยจะเริ่มมีแนวโน้มของการฟื้นตัว แต่โดยรวมยังอยู่ในภาวะน่ากังวล เพราะราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน และสินค้าที่เป็นปัจจัยหลักยังแพงอยู่

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
92
สิ่งที่ไทยต้องคิดเมื่อ “Apple” ย้ายฐานการผลิตจากจีนมาเวียดนาม
ส.ค. 19, 2022

สิ่งที่ไทยต้องคิดเมื่อ “Apple” ย้ายฐานการผลิตจากจีนมาเวียดนาม

Apple ย้ายฐานการผลิตและยังปฏิเสธไม่ได้ว่าเวียดนามเหนือกว่าไทยก็คือ เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของเวียดนาม

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
91
การขาดทุนของ “การบินไทย” บอกอะไรกับเรา
ส.ค. 18, 2022

การขาดทุนของ “การบินไทย” บอกอะไรกับเรา

สายการบินไทย ต้องเจอกับการขาดทุนอย่างมหาศาล หลังการฟื้นฟูกิจการจะดำเนินต่อไปอย่างไร เป็นผลพวงมาจากปมขัดแย้งทางการเมืองหรือไม่

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
95
SCB EIC เผยเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ด้านเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเรื่องรายได้
ก.ย. 3, 2022

SCB EIC เผยเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ด้านเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเรื่องรายได้

เศรษฐกิจของไทยจะเริ่มมีแนวโน้มของการฟื้นตัว แต่โดยรวมยังอยู่ในภาวะน่ากังวล เพราะราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน และสินค้าที่เป็นปัจจัยหลักยังแพงอยู่

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
92
สิ่งที่ไทยต้องคิดเมื่อ “Apple” ย้ายฐานการผลิตจากจีนมาเวียดนาม
Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
91
ส.ค. 19, 2022

สิ่งที่ไทยต้องคิดเมื่อ “Apple” ย้ายฐานการผลิตจากจีนมาเวียดนาม

การขาดทุนของ “การบินไทย” บอกอะไรกับเรา
Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
95
ส.ค. 18, 2022

การขาดทุนของ “การบินไทย” บอกอะไรกับเรา

Top News Focus
กรุงเทพฯ ติดอันดับ 3 ทำงานหนักที่สุดในโลก แต่ตรงข้ามกับ ค่าแรงขั้นต่ำ
ก.ย. 14, 2022

กรุงเทพฯ ติดอันดับ 3 ทำงานหนักที่สุดในโลก แต่ตรงข้ามกับ ค่าแรงขั้นต่ำ

คนไทยจะมีแนวโน้มมีชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยที่ลดลงแล้ว แต่เมื่อเทียบกับชั่วโมงการทำงานของคนในทวีปต่างๆ ก็ยังถือว่าสูงกว่าทั้งทวีปยุโรป

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
82
10 ปีค่าแรงขั้นต่ำไทย เหมาะสมกับค่าครองชีพหรือยัง
ก.ย. 5, 2022

10 ปีค่าแรงขั้นต่ำไทย เหมาะสมกับค่าครองชีพหรือยัง

แม้จะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 328-354 บาทต่อวัน ก็ยังเกิดคำถามว่าจะเพียงพอแล้วหรือไม่กับค่าครองชีพในปัจจุบันหรือไม่

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
87
เทรนด์การใช้ชีวิตคนเดียวใน ญี่ปุ่น วิถีชีวิตใหม่ที่มาแรง
ก.ค. 22, 2022

เทรนด์การใช้ชีวิตคนเดียวใน ญี่ปุ่น วิถีชีวิตใหม่ที่มาแรง

สังคมของประเทศ ญี่ปุ่น ได้เปลี่ยนไปแล้วประชากรเน้นใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้น ไม่นิยมแต่งงานหรือมีลูก อาจจะทำให้ประชากรนั้นลดลงเรื่อยๆในอนาคต

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
114
กรุงเทพฯ ติดอันดับ 3 ทำงานหนักที่สุดในโลก แต่ตรงข้ามกับ ค่าแรงขั้นต่ำ
ก.ย. 14, 2022

กรุงเทพฯ ติดอันดับ 3 ทำงานหนักที่สุดในโลก แต่ตรงข้ามกับ ค่าแรงขั้นต่ำ

คนไทยจะมีแนวโน้มมีชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยที่ลดลงแล้ว แต่เมื่อเทียบกับชั่วโมงการทำงานของคนในทวีปต่างๆ ก็ยังถือว่าสูงกว่าทั้งทวีปยุโรป

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
82
10 ปีค่าแรงขั้นต่ำไทย เหมาะสมกับค่าครองชีพหรือยัง
Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
87
ก.ย. 5, 2022

10 ปีค่าแรงขั้นต่ำไทย เหมาะสมกับค่าครองชีพหรือยัง

เทรนด์การใช้ชีวิตคนเดียวใน ญี่ปุ่น วิถีชีวิตใหม่ที่มาแรง
Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
114
ก.ค. 22, 2022

เทรนด์การใช้ชีวิตคนเดียวใน ญี่ปุ่น วิถีชีวิตใหม่ที่มาแรง

Top News Focus
ทำความเข้าใจ ฝากเงินสดผ่านตู้ และการยืนยันตัวตน จะเพิ่มภาระให้ผู้ใช้หรือไม่?
พ.ย. 16, 2022

ทำความเข้าใจ ฝากเงินสดผ่านตู้ และการยืนยันตัวตน จะเพิ่มภาระให้ผู้ใช้หรือไม่?

ข้อมูลเกี่ยวกับการ ฝากเงินผ่านตู้ เพื่อหาแนวทางที่ไม่เพิ่มภาระให้กับประชาชน และทำได้ง่ายไม่ต้องมากมายขั้นตอน

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
67
เสมอกัน เที่ยงธรรม เผยการฝากเงินผ่านตู้ ยืนยันตัวตนด้วยบัตรเดบิต เลื่อนไปปีหน้า ย้ำ ฟรี! ค่าธรรมเนียม
พ.ย. 12, 2022

เสมอกัน เที่ยงธรรม เผยการฝากเงินผ่านตู้ ยืนยันตัวตนด้วยบัตรเดบิต เลื่อนไปปีหน้า ย้ำ ฟรี! ค่าธรรมเนียม

หลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องการยืนยันตัวตนในกรณีที่ฝากเงินผ่านตู้ คาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเลื่อนระยะเวลาบังคับใช้กฎใหม่ ในการยืนยันตัวตนออกไปก่อน

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
33
เสมอกัน แนะ ฝากเงินสดที่ตู้ทุกแบงก์ ผูกบัตรประชาชนแทนบัตรเดบิตตอบโจทย์กว่า วอนอย่าเพิ่มภาระให้ประชาชน
ต.ค. 19, 2022

เสมอกัน แนะ ฝากเงินสดที่ตู้ทุกแบงก์ ผูกบัตรประชาชนแทนบัตรเดบิตตอบโจทย์กว่า วอนอย่าเพิ่มภาระให้ประชาชน

เสมอกัน แนะนำ ฝากเงินสดที่ตู้ทุกแบงก์ ผูกบัตรประชาชนแทนบัตรเดบิตตอบโจทย์กว่า วอนอย่าเพิ่มภาระให้ประชาชน ไม่ตอบโจทย์กับประชาชนต่างจังหวัด

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
75
“หยุดปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ” แรงสั่นสะเทือนทางการเมืองครั้งสำคัญ
ส.ค. 25, 2022

“หยุดปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ” แรงสั่นสะเทือนทางการเมืองครั้งสำคัญ

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ ประยุทธ์ จันทร์โอชา “หยุดปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ” แรงสั่นสะเทือนทางการเมืองครั้งสำคัญที่ยังหาจุดจบไม่ได้

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
125
ทำความเข้าใจ ฝากเงินสดผ่านตู้ และการยืนยันตัวตน จะเพิ่มภาระให้ผู้ใช้หรือไม่?
พ.ย. 16, 2022

ทำความเข้าใจ ฝากเงินสดผ่านตู้ และการยืนยันตัวตน จะเพิ่มภาระให้ผู้ใช้หรือไม่?

ข้อมูลเกี่ยวกับการ ฝากเงินผ่านตู้ เพื่อหาแนวทางที่ไม่เพิ่มภาระให้กับประชาชน และทำได้ง่ายไม่ต้องมากมายขั้นตอน

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
67
เสมอกัน เที่ยงธรรม เผยการฝากเงินผ่านตู้ ยืนยันตัวตนด้วยบัตรเดบิต เลื่อนไปปีหน้า ย้ำ ฟรี! ค่าธรรมเนียม
Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
33
พ.ย. 12, 2022

เสมอกัน เที่ยงธรรม เผยการฝากเงินผ่านตู้ ยืนยันตัวตนด้วยบัตรเดบิต เลื่อนไปปีหน้า ย้ำ ฟรี! ค่าธรรมเนียม

เสมอกัน แนะ ฝากเงินสดที่ตู้ทุกแบงก์ ผูกบัตรประชาชนแทนบัตรเดบิตตอบโจทย์กว่า วอนอย่าเพิ่มภาระให้ประชาชน
Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
75
ต.ค. 19, 2022

เสมอกัน แนะ ฝากเงินสดที่ตู้ทุกแบงก์ ผูกบัตรประชาชนแทนบัตรเดบิตตอบโจทย์กว่า วอนอย่าเพิ่มภาระให้ประชาชน

“หยุดปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ” แรงสั่นสะเทือนทางการเมืองครั้งสำคัญ
Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
125
ส.ค. 25, 2022

“หยุดปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ” แรงสั่นสะเทือนทางการเมืองครั้งสำคัญ

Top News Focus
อินเดีย ขึ้นภาษีส่งออกข้าว 20% การเตรียมตัวรับวิกฤตอาหารที่ไม่ควรมองข้าม
ก.ย. 13, 2022

อินเดีย ขึ้นภาษีส่งออกข้าว 20% การเตรียมตัวรับวิกฤตอาหารที่ไม่ควรมองข้าม

อินเดีย ขึ้นภาษีส่งออกข้าว 20% วิกฤตอาหารที่ไม่ควรมองข้าม การคำนึงถึงปริมาณข้าวในการบริโภคภายในประเทศเพื่อเตรียมรับผลกระทบจากวิกฤตอาหารโลก

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
86
“อสังหาริมทรัพย์” ปัญหาที่รุนแรงกว่าโควิด-19 ในจีน
ส.ค. 15, 2022

“อสังหาริมทรัพย์” ปัญหาที่รุนแรงกว่าโควิด-19 ในจีน

ผลกระทบของโควิดนส่งผลเป็นโดมิโน่ ส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนนั้นต้องชะงักอย่างหนัก แม้ทั้งอสังหาริมทรัพย์ ที่คนจีนชอบต้องกลับกลายเป็นเมืองร้าง

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
97
ความตึงเครียดรอบใหม่ในช่องแคบ ไต้หวัน กับการจัดระเบียบโลกใหม่

ความตึงเครียดรอบใหม่ในช่องแคบ ไต้หวัน กับการจัดระเบียบโลกใหม่

สถานการณ์ระหว่างจีนและไต้หวันตึงเครียดขั้นสูงสุด เมื่อการมาเยือนของนางแนนซี เพโลซี ทำให้จีนเกิดความไม่พอใจและละเมิดนโยบายจีนเดียว

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
120
อินเดีย ขึ้นภาษีส่งออกข้าว 20% การเตรียมตัวรับวิกฤตอาหารที่ไม่ควรมองข้าม
ก.ย. 13, 2022

อินเดีย ขึ้นภาษีส่งออกข้าว 20% การเตรียมตัวรับวิกฤตอาหารที่ไม่ควรมองข้าม

อินเดีย ขึ้นภาษีส่งออกข้าว 20% วิกฤตอาหารที่ไม่ควรมองข้าม การคำนึงถึงปริมาณข้าวในการบริโภคภายในประเทศเพื่อเตรียมรับผลกระทบจากวิกฤตอาหารโลก

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
86
“อสังหาริมทรัพย์” ปัญหาที่รุนแรงกว่าโควิด-19 ในจีน
Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
97
ส.ค. 15, 2022

“อสังหาริมทรัพย์” ปัญหาที่รุนแรงกว่าโควิด-19 ในจีน

ความตึงเครียดรอบใหม่ในช่องแคบ ไต้หวัน กับการจัดระเบียบโลกใหม่
Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
120

ความตึงเครียดรอบใหม่ในช่องแคบ ไต้หวัน กับการจัดระเบียบโลกใหม่

Top News Focus
จับตา
ส.ค. 26, 2022

จับตา "เหรียญKUB” หลังดีล SCB ล่ม ทำไมมีคนไล่ช้อนซื้อ

อนาคตราคาของ เหรียญKUB นั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ราคาอาจจะลงหรือขึ้นก็ได้ เช่นเดียวกับการลงทุนทุกอย่างที่มีเสี่ยง

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
113
Zipmex ปัญหาที่เกิดจากการปล่อยกู้ในโลกคริปโต เคอเรนซี่
ก.ค. 21, 2022

Zipmex ปัญหาที่เกิดจากการปล่อยกู้ในโลกคริปโต เคอเรนซี่

Zipmex ปัญหาจากการปล่อยกู้ในโลกคริปโตเคอเรนซี่กับปัญหาสภาพคล่องนั้นเกิดขึ้น กับ Babel Finance และ Celcius ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลมีปัญหา

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
118
ขาลงของโลก คริปโตเคอเรนซี รอบนี้ทำไมดูรุนแรง
ก.ค. 6, 2022

ขาลงของโลก คริปโตเคอเรนซี รอบนี้ทำไมดูรุนแรง

หากเราพิจารณาตามกราฟ และสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก ต้องยอมรับว่า คริปโตเคอเรนซี นั้นอยู่ในช่วงขาลง ราคาและความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงดูรุนแรง

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
139
จับตา
ส.ค. 26, 2022

จับตา "เหรียญKUB” หลังดีล SCB ล่ม ทำไมมีคนไล่ช้อนซื้อ

อนาคตราคาของ เหรียญKUB นั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ราคาอาจจะลงหรือขึ้นก็ได้ เช่นเดียวกับการลงทุนทุกอย่างที่มีเสี่ยง

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
113
Zipmex ปัญหาที่เกิดจากการปล่อยกู้ในโลกคริปโต เคอเรนซี่
Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
118
ก.ค. 21, 2022

Zipmex ปัญหาที่เกิดจากการปล่อยกู้ในโลกคริปโต เคอเรนซี่

ขาลงของโลก คริปโตเคอเรนซี รอบนี้ทำไมดูรุนแรง
Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
139
ก.ค. 6, 2022

ขาลงของโลก คริปโตเคอเรนซี รอบนี้ทำไมดูรุนแรง

Top News Focus

ข่าวล่าสุด

3 ปี เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำสะอาด พลิก แม่น้ำท่าว้า เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หิ่งห้อย ชาติไทยฯเล็งพัฒนา เป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ อัมพวา2

3 ปี เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำสะอาด พลิก แม่น้ำท่าว้า เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หิ่งห้อย ชาติไทยฯเล็งพัฒนา เป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ อัมพวา2

แม่น้ำท่าว้า จากที่เคยเสื่อมโทรมจากการทำปศุสัตว์ที่ปล่อยสิ่งปฎิกูลลงแม่น้ำ เกิดการพัฒนาและบำบัดจนสะอาดจนมีหิ่งห้อยให้ชม เล็งให้เป็นอัมพวา2

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
26
ยุทธพล อังกินันท์ เผย ผู้แทนองค์กรนานาชาติ ร่วมประชุมแผนพัฒนา การอนุรักษ์ แก่งกระจาน พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก

ยุทธพล อังกินันท์ เผย ผู้แทนองค์กรนานาชาติ ร่วมประชุมแผนพัฒนา การอนุรักษ์ แก่งกระจาน พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก

เป็นการประชุมเพื่อร่วมรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของ IUCN เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
73
ทำความเข้าใจ ฝากเงินสดผ่านตู้ และการยืนยันตัวตน จะเพิ่มภาระให้ผู้ใช้หรือไม่?
พ.ย. 16, 2022

ทำความเข้าใจ ฝากเงินสดผ่านตู้ และการยืนยันตัวตน จะเพิ่มภาระให้ผู้ใช้หรือไม่?

ข้อมูลเกี่ยวกับการ ฝากเงินผ่านตู้ เพื่อหาแนวทางที่ไม่เพิ่มภาระให้กับประชาชน และทำได้ง่ายไม่ต้องมากมายขั้นตอน

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
67
เสมอกัน เที่ยงธรรม เผยการฝากเงินผ่านตู้ ยืนยันตัวตนด้วยบัตรเดบิต เลื่อนไปปีหน้า ย้ำ ฟรี! ค่าธรรมเนียม
พ.ย. 12, 2022

เสมอกัน เที่ยงธรรม เผยการฝากเงินผ่านตู้ ยืนยันตัวตนด้วยบัตรเดบิต เลื่อนไปปีหน้า ย้ำ ฟรี! ค่าธรรมเนียม

หลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องการยืนยันตัวตนในกรณีที่ฝากเงินผ่านตู้ คาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเลื่อนระยะเวลาบังคับใช้กฎใหม่ ในการยืนยันตัวตนออกไปก่อน

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
33
เสมอกัน แนะ ฝากเงินสดที่ตู้ทุกแบงก์ ผูกบัตรประชาชนแทนบัตรเดบิตตอบโจทย์กว่า วอนอย่าเพิ่มภาระให้ประชาชน
ต.ค. 19, 2022

เสมอกัน แนะ ฝากเงินสดที่ตู้ทุกแบงก์ ผูกบัตรประชาชนแทนบัตรเดบิตตอบโจทย์กว่า วอนอย่าเพิ่มภาระให้ประชาชน

เสมอกัน แนะนำ ฝากเงินสดที่ตู้ทุกแบงก์ ผูกบัตรประชาชนแทนบัตรเดบิตตอบโจทย์กว่า วอนอย่าเพิ่มภาระให้ประชาชน ไม่ตอบโจทย์กับประชาชนต่างจังหวัด

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
75
กรุงเทพฯ ติดอันดับ 3 ทำงานหนักที่สุดในโลก แต่ตรงข้ามกับ ค่าแรงขั้นต่ำ
ก.ย. 14, 2022

กรุงเทพฯ ติดอันดับ 3 ทำงานหนักที่สุดในโลก แต่ตรงข้ามกับ ค่าแรงขั้นต่ำ

คนไทยจะมีแนวโน้มมีชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยที่ลดลงแล้ว แต่เมื่อเทียบกับชั่วโมงการทำงานของคนในทวีปต่างๆ ก็ยังถือว่าสูงกว่าทั้งทวีปยุโรป

Top News Focus
BY TOPNEWFOCUS TEAM
82

ข่าวยอดนิยม

 • ส.ค. 13, 2021

  อารยสถาปัตย์ ความจำเป็นของสังคมไทยที่ไม่จำกัดแค่ในเมือง

  1184
 • งานวิจัยเผย 1 ใน 3 ของ ต้นไม้ บนโลกกำลังเสี่ยงสูญพันธุ์

  596
 • ส.ค. 27, 2021

  ปธน.ไบเดน สัญญาจะจัดการกับผู้ก่อการร้าย ที่ก่อ เหตุระเบิดในกรุงคาบูล

  590
 • ผู้เชี่ยวชาญชี้ ไฟป่า ทั่วทุกมุมโลกขณะนี้ เกิดจากภาวะโลกร้อน

  517

สมัครรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการติดตามข่าว เพียงคุณ Subscribe เรา